2024 © Oben Teknoloji

- Veri Depolama ve Yönetim Danışmanlığı -

Bulut ve Hybrid Sistemler

Veri yada çıktı yazılımlara girilen bir takım girdilerin işlenerek belirli bir formata çevrildikten sonra meydana gelen bilgi yığınıdır. Muhasebe,pazarlama,müşteri ilişkileri, personel ,ürün ve hizmetler, reklam geri bildirimleri bunlara örnek olmakla birlikte her birinin sonucunda oluşan çıktıların depolanması ve gerektiğinde tekrar ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. Bu durumda gerek yazılımsal gerek donanımsal bazı çözümlerin doğmasına sebep olmuştur. Bazı verilerin büyük veri merkezlerinde tutulması, sürekli ulaşılabilir ve güvenli olması bulut sistemlerin gelişmesinde etkili olmakla beraber sektörümüz açısından günümüz teknolojilerinin başında yer almaktadır.

 

Donanım ve yazılım maliyetleri açısından bakıldığında orta vadede bu sistemlerin daha kullanışlı olduğu tespit edilmiştir. Ancak yine de şirket politikaları gereği her verinin bu gibi data centerlarda barındırılamayacağı aşikar olduğundan firma bünyesinde de küçükte olsa veri merkezlerinin oluşturulması hybrid dediğimiz sistemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kaynak planlamasının iyi bir şekilde yapılmasının ardından hızlı,güvenli ve kesintisiz hizmet alabilmek mümkün olmaktadır. Yedekleme, yük dengeleme, kesintisiz devam etme gibi kavramların karşımıza çıktığı bu noktada profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti almayı gerekli kılmıştır.

Web Tasarım & Yazılım

Hangisini kullanmalıyım?

Sadece bulut kullanmak oldukça iyi bir internet alt yapısı gerektirir. Sadece firma içinde barındırmaksa donanım ve alt yapı bakımından iyi bir veri merkezi. Bu açıdan kullanılan yazılımların kaynak analizi ve kullanım şekli,lisans vb. maliyetler değerlendirilip ona göre yapılanma tercih edilmelidir.

Veri kaybım olur mu?

Hayır. Günümüz teknolojisinde iyi bir yapılandırma ile bu risk yok denecek kadar azdır. Gerek iç gerekse bulut sistemlerinde kullanılan alt yapı benzerlik göstermektedir. Bulutta saniyeden az bir süre de verileriniz şehir hatta ülke değiştirebilir. İç yapılanmanızda da yedekleme çzöümlerinin iyi seçilmesi buna engel olmaktadır.

Ne kadar öderim?

Bulut sistemleri genişeleyebilir yapıda olduğundan kullandığın kadar öde mantalitesi ile çalışır. Gerektiğinde açar ve kaparsınız. Oysa firma içi sistemlerde orta ve uzun vadeli sistem gerekliliği yapılarak birden yüksek rakamlar ödemeniz gerekebilir. Bir sistem uzmanının sözü bu noktada değerlendirilmelidir. "Elektrik kullanmak için illa ki santral kurmanıza gerek yok!"

Güvenli mi?

Sistemsel olarak evet. Ancak şirket politikaları neticesinde bu durum değişebilir. Bu sebeple bazı verilerinizin hybrid depolanması düşünülebilir. Sonuç olarak hız,güvenlik ve maliyet dengesi gözetilerek optimum sistem kurulumları gerçekleştirilmesi için bir sistem uzmanından destek almak önemlidir.